ภาษา : 
 


สุขภาพน่ารู้


การกระทุ้ง 
การกระทุ้งของยาหรือเรียกว่าวิกฤติก่อนหาย(Healing crisis) เป็นภาวะที่ร่างกายขับพิษ ของเสียหรือปรับสมดุลการทำงานที่ผิดปกติ ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ มักเกิดขึ้นหลังการกินยาสมุนไพร ที่ออกฤทธิ์ขับสารพิษหรือปรบสมดุลของร่างกายได้โดดเด่น เช่นยาเขียวใหญ่ขับพิษหรือกระทุ้งอาการอีสุกอีใส เป็นต้น 
More


ยา คือคำตอบสุดท้ายจริงหรือ 
ผู้คนจำนวนมากยึดถือ "ยา" เป็นสรณะ เมื่อไม่สบาย เกิดโรคภัยครั้งใด ก็หันเข้าหา "ยาพระเจ้า" กันไปหมด แต่ไม่ยอมทำให้ร่างกายแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันให้เป็นเกราะป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นโรค แต่กลับปล่อยให้เกิดโรคแล้วจึงคิดถึงยา คิดถึงหมอ ที่เป็นสาเหตุร่วมกับหลายๆปัจจัยที่นักอนาคตวิทยากล่าวว่า การแพทย์ทางตรงกำลังถึงทางตัน ลองอ่านบทความที่ผมเขียนขึ้นมาเตือนสติผู้ที่ยึดถือยาเป็นพระเจ้าก่อน แล้วท่านค่อยสรุปความเห็นต่อประโยคที่ว่า ยา คือคำตอบสุดท้ายจริงหรือ อีกครั้งครับ 
More


การปวด 
หากท่านสงสัยว่า ความปวด การเจ็บ เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำอย่างไรจะให้หายไปได้ และหากความเจ็บปวดเกิดขึ้นรุนแรงและเรื้อรัง แต่ไม่สามารถทำให้ความปวดนั้นๆหายไปได้ การกินยาแก้ปวดก็ช่วยได้เพียงชั่วคราว หมดฤทธิ์ยาก็ปวดใหม่ ทั้งนี้ยังไม่นับรวมถึงความเจ็บปวดที่มีสาเหตุร่วมกับโรคเรื้อรังเช่นมะเร็งที่เป็นโรคร้ายแรง หายยาก ก็จะยิ่งทำให้ทุกข์ใจเพิ่มขึ้นไปอีก บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนขึ้นมา ใช้เป็นแนวทางการแก้ปัญหาความเจ็บปวดและต้นตอของความเจ็บปวดไปพร้อมๆกัน หวังว่าข้อมูลที่มีนี้จะช่วยให้ท่านได้นำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจดูแลสุขภาพของท่านได้มากกว่าที่เคยปฏิบัติมา หรือสามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ไปได้ทั้งหมด 
More