ภาษา : 
 


พลูคาว กับ ผู้ป่วย COVID-19


การนำพลูคาวสกัดมาใช้กับผู้ป่วย COVID-19 

 

              กรณีการติดเชื้อไวรัสอื่นเช่น อีโบล่าหรือโควิด-19 ที่เกิดจากเชื้อ SARS-CoV-2 ก็สามารถใช้คาวตองทั้งชนิดผง(บรรจุแคปซูล)และชนิดน้ำหมักคาวตอง ทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายในเวลา 3-4 วัน เช่นอาการไข้ ไอ น้ำมูก เสมหะ การปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ หรือการรับรู้กลิ่น รส ที่หายไปก็กลับมาในช่วงเวลาเดียวกันด้วยดังภาพตารางและกราฟที่แสดงต่อไปนี้

 

             สรุปข้อมูลจากตารางให้คะแนนอาการป่วยที่ได้รับจากผู้ป่วย 8 คน อาการที่พบ เช่น มีไข้, ไอ, เจ็บคอ, มีเสมหะ, มีน้ำมูก, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ปวดศีรษะ, หายใจหอบเหนื่อย, อ่อนเพลีย, สูญเสียการได้กลิ่น, สูญเสียการรับรส, สูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวและความรู้สึก และถ่ายเหลว

            อาการป่วยดังที่กล่าวมา ไม่พบในวันที่ 5 ยกเว้นอาการอ่อนเพลียเฉลี่ยพบเล็กน้อย(ค่าเฉลี่ย 0.625)  อันแสดงถึงผลการฟื้นฟู ความเสียหายของอวัยวะต่างๆหลังจากหายป่วยโควิด ซึ่งมีความสำคัญต่อการนำผลของข้อมูลไปศึกษาวิจัยเรื่องการรักษาอาการ long COVID ในอนาคต ที่มีผู้ป่วยทั่วโลกหลายร้อยล้านคน จะได้รับผลกระทบจาก long COVID และยังไม่มีวิธีการรักษาใดๆที่ใช้ได้ในปัจจุบัน

            จากกราฟข้อมูลของผู้ป่วย แสดงให้เห็นการลดลงอย่างรวดเร็วของอาการที่เกิดจากการติดเชื้อโควิด สอดคล้องกันทั้ง 13 อาการป่วย

            จะเห็นได้ว่าการนำพลูคาวสกัดมาใช้กับผู้ป่วย COVID-19 สามารถช่วยให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้น และหลังจากหายจากการติดเชื้อ  Long COVID ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยไม่มีอาการเหนื่อยหอบ 

             ตัวอย่างคลิปผู้ป่วย ที่รักษาด้วยการทานพลูคาวสกัด

คลิกลิ้งค์ https://youtu.be/VCOZfzWAVgk

                  https://youtu.be/Jh5uZ7Nc8Xk