ภาษา : 
  


ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร


 ยาที่มีส่วนประกอบของฟ้าทะลายโจร คำเตือนในฉลาก และเอกสารกำกับยา 1. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร (แอดคิดว่า เพราะอาจส่งผลต่อเด็กได้) 2. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ฟ้าทะลายโจร เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม (แอดคิดว่า หากแพ้มากๆ อาจเป็นภูมิแพ้เฉียบพลัน จนช็อคเสียชีวิตได้เช่นกัน) 3. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดยาทันที และพบแพทย์ (แอดคิดว่า คงอาการเริ่มแรกของการแพ้ฟ้าทะลายโจร) 4. หากใช้ติดต่อกันเกิน 3 วัน แล้วไม่ดีขึ้น หรืออาการรุนแรงขึ้น ระหว่างการใช้ยา ควรหยุดใช้ และพบแพทย์ 5. หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการอ่อนแรง อ่านฉลากทุกครั้งก่อนรับประทานยานะคะ