ภาษา : 
 


ยาแคปซูลผสมพลูคาว ตราเฮอร์บอร์ก


 ยาแคปซูลผสมพลูคาว 

ตราเฮอร์บอร์ก

 

การออกฤทธิ์ของยาคาวตองแคปซูล

 

ยาแคปซูลผสมพลูคาว ตราเฮอร์บอร์ก ผลิตจากคาวตองหมักสกัดแบบชีวภาพแล้วทำเป็นชนิดผงแห้งโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Active Freeze Drying จึงสามารถรักษาสารสำคัญที่มีอยู่ไว้ได้ครบถ้วนกว่าการทำแห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อน ยาแคปซูลผสมพลูคาว ใช้ดูแลสุขภาพเป็นการแพทย์ทางเสริมร่วมกับแผนการดูแลรักษาโรคที่แพทย์ประจำตัวของท่าน ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อดูแลสุขภาพองค์รวมและรักษาโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันต่างๆ สำหรับสมุนไพรคาวตองชนิดผงที่ผลิตโดยเทคนิคพิเศษที่นำสมุนไพรคาวตองไปหมักแบบชีวภาพ แล้วไปทำให้แห้งโดยวิธี Active Freeze Drying แล้วนำไปใสแคปซูลผสมกับสมุนไพรบางชนิด กลไกการออกฤทธิ์ของตำรับสมุนไพรคาวตองชนิดแคปซูลที่ประกอบด้วยสารสำคัญจากแบคทีเรียLactobacillus casei และ L. plantarum ในการกระตุ้นภูมิต้านทานที่มีข้อมูลจากโครงการวิจัยที่ 10 โดยทีมงานวิจัยที่ประกอบด้วยคณาจารย์ในภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แพทย์ เภสัชกร ชื่อโครงการ “บทบาทของ polynucleotides จากแบคทีเรียและสารสกัดจากสมุนไพร ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองและผู้ป่วย” ใช้เวลาวิจัยรวม 18 เดือน(ตั้งแต่วันที่ พฤศจิกายน 2544 ถึงวันที่ 6เมษายน 2546) โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนชย์ ในนามสถาบันไอเซบ จำนวน 10 ล้านบาท ร่วมกับข้อมูลเรื่องการกระตุ้นสะเต็มเซลล์ของสาร betaglucan จากยีสต์ สะเต็มเซลล์ทำหน้าที่เป็นเซลล์สำรองของอวัยวะต่างๆเพื่อซ่อมแซมและเหนี่ยวนำให้เซลล์ที่มีอยู่อ่อนวัยลงได้ กลไกของสมุนไพรคาวตองแคปซูลนัมเบอร์วัน น่าจะประกอบด้วย

 

1. ขจัดพิษ ต้านอนุมูลอิสระ – เนื่องจากสมุนไพรคาวตองมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงโดยเฉพาะสารพฤกษเคมีชื่อ Quercetin ที่เป็นตัวยึดจับกับเหล็กอิออน(iron chelator)ที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดไม่ให้ไปเสริมฤทธิ์กับอนุมูลอิสระที่ชื่อ hydroxyl group ที่เป็นอนุมูลอิสระที่ความเป็นพิษสูงไม่ให้สร้างความเสียหายแก่เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆได้ สำหรับฮอร์โมน เอ็นไซม์ น้ำมันหอมระเหยหรือสารชีวเคมีต่างๆที่มีบทบาทสำคัญในการออกฤทธิ์จะยังคงอยู่ในสมุนไพรคาวตองที่ทำแห้งโดยไม่ผ่านกรรมวิธีใช้ความร้อน ก็จะเสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันในการลดอนุมูลอิสระและขจัดพิษได้ดีกว่าการทำแห้งโดยวิธีหลักที่ใช้ความร้อนทำให้สมุนไพรแห้ง

2. กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน – ประสบการณ์ภาคสนามที่ได้จากผู้ใช้สมุนไพรคาวตองสูตรตำรับที่นำสมุนไพรคาวตองมาหมักแบบชีวภาพ และทำเป็นสูตรตำรับสมุนไพรชนิดน้ำหรือและทำแห้งเป็นผงโดยใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่อุณหภูมิลบ 20 องศาเซลเซียส ทำให้ได้สารสำคัญที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับสารสำคัญที่เคยอยู่ในสมุนไพรคาวตองขณะที่ยู่ในถังหมักคาวตองทุกประการ ซึ่งสารสำคัญที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิต้านทานในคนและสัตว์ทดลอง สารเบต้ากลูแคนจากน้ำหมักคาวตองยังที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นไขกระดูกให้ผลิตสะเต็มเซลล์มากขึ้น สะเต็มเซลล์มีคุณสมบัติในการเป็นเซลล์สำรอง  จึงช่วยซ่อมแซมอวัยวะที่สึกหรอต่างๆได้ นอกจากนี้สะเต็มเซลล์ที่เกิดขึ้นยังไปเหนี่ยวนำเซลล์ปกติของร่างกายให้ถอยวัยลงได้ทำให้การทำงานของเซลล์มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอาการที่เกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับความชรา

3. ปรับสมดุลของร่างกาย – พบว่าสารสำคัญหลายตัวในสมุนไพรคาวตองสูตรตำรับชนิดแคปซูล มีคุณสมบัติในการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือดและสะเต็มเซลล์ ทำให้ระบบการทำงานของเซลล์ที่ประกอบเป็นอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นต่อมไร้ท่อ เช่นต่อมไธรอยด์ เซลล์ผนังหลอดเลือด เซลล์ที่เป็นโครงสร้างของหูรูดที่ทวารหนัก ท่อปัสสาวะและหูรูดที่กั้นระหว่างท่ออาหารและกระเพาะอาหารให้ทำงานเป็นปกติ หรือทำให้โรคที่เกิดจากการผลิตฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงมากหรือน้อยไปกลับมาปกติ ซึ่งเป็นการช่วยปรับระบบความสมดุลของร่างกาย

 

        คาวตองมีสารประกอบทางเคมีที่สำคัญหลายชนิดเช่น ส่วนประกอบทางเคมีของคาวตองที่สำคัญคือ tannin มี 2.46%  สาร polyphenol  1.14% ซึ่งสารสำคัญในคาวตองทั้งหมดแยกเป็น 6 กลุ่มคือ Volatile Oil, fatty acid, flavonoids, alkaloids, phytosterols และ สารประกอบทางเคมีอื่นๆเช่น สารกลุ่มที่ช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหาร รากสะสมอาหารใต้ดินมีสารกลุ่ม sterol ที่กระตุ้นแบคทีเรียบาซิลลัสแกรมบวกให้ผลิตสารปฏิชีวนะ แร่ธาตุเช่น fluoride , potassium chloride, potassium sulphate สารกลุ่มอัลคาลอยด์ในคาวตองยังมีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็ง(Cytotoxicity against tumor cell lines)หลายชนิดเช่น  A-549(เซลล์มะเร็งปอด), SK-OV-3 (เซลล์เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย)  XF-498(เซลล์มะเร็งสมอง), HCT-15(เซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว(Antileukemic activity) โดยส่วนสกัดด้วยน้ำของคาวตองสามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์เม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยง 5 ชนิด (L1210, U937, K526, Raja, P3HR1)

  ประโยชน์ของสมุนไพรคาวตองเท่าที่ผู้เขียนรวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆเช่นคาวตองมีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดที่ออกฤทธิ์ต้านแบคทีเรียโดยสาร เป็นน้ำมันหอมระเหยที่ออกฤทธิ์สำคัญในการต่อต้านแบคทีเรียก่อโรคทั้งชนิดแกรมบวกและแกรมลบหลายชนิดในหลอดทดลองเช่น S.aureus และ สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาเพนนิซิลลินDiplococcus penumoniae, alph Streptococcus, Hemophilus influenzae, Neisseria catarrhalis,Salmonella typhi; Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Shigella dysenteriae, Mycobacterium tuberculosis สายพันธุ์ H37 RV, Candida, albicns, Cryptococcus neoformans, Sporotruichum, Aspergillus, Chromomycosis fungus, Epidermophyton rubrum, Tinea imbricata, Microsporum gypseum, Microsporum ferrugineum, และ sharkskin fungus, Diplococcus pneumoniae, Sporotrichum

 

ส่วนสกัดด้วยน้ำของคาวตองมีฤทธิ์ต้านการอับเสบโดยการยับยั้งเอ็นไซม์ cyclooxygenaseได้ดี (สารนี้เป็นตัวตั้งต้นในการสังเคราะห์ prostaglandins ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ) มีรายงานการทดสอบความเป็นพิษทางปากของสารสกัดคาวตองในหนู 20 ตัว เป็นเวลา 13 สัปดาห์ ปรากฏว่าไม่พบผลของการเกิดพิษใดๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมอาจหาอ่านได้จากหนังสือสมุนไพรน่ารู้ (1) ชื่อผักคาวตอง จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547

                                

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารประกอบอื่นๆในพลูคาวที่น่าสนใจเช่น ทำลายเซลล์มะเร็งในหลอดทดลองได้หลายชนิด ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ก่อโรคที่สำคัญหลายชนิดในหลอดทดลองได้ พลูคาวมีฤทธิ์ต้านการอักเสบบวมแดงได้ ออกฤทธิ์ช่วยขับปัสสาวะ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด Macrophage และ Lymphocyte ที่ทำหน้าที่ภูมิคุ้มกันเช่นการจับกินสิ่งแปลกปลอมโดยเพิ่มปริมาณของ Lysomal enzyme เช่น acid phosphatase, lysozyme และIL-1β  และ IL-2 ได้ ส่วนความเป็นพิษของพลูคาวพบว่ามีความเป็นพิษน้อยมากจึงมีผู้พัฒนาสมุนไพรจากพลูคาวจนกระทั่งนำไปจดสิทธิบัตรมากมายโดยแบ่งเป็นกลุ่มตามสรรพคุณเช่น

1.       รักษาภูมิแพ้ ภูมิไวเกิน เช่นหอบหืด Atopic eczema, atopic dermatitis, allergic conjunctivitis, Allergic rhinitis, Food allergy, Hyper IgE Syndrome ภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อตนเองเช่น Rheumatoid arthritis

2.       รักษาภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยเป็นส่วนผสมหนึ่งในตัวยารักษาผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ได้รับสารกดภูมิคุ้มกัน(เช่นสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกา US2002006446)

3.       เสริมภูมิคุ้มกัน ยับยั้งและฆ่าเซลล์มะเร็ง เบาหวาน ตับอักเสบ ตับแข็ง ไตอักเสบ เนื้อปอดพองลม ขจัดสารพิษเช่นสิทธิบัตรไวน์สมุนไพรที่ทำจากพลูคาว เช่นอนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 2267, อนุสิทธิบัตร สูตรสมุนไพรกระตุ้นภูมิต้านทาน เลขที่ 10841(อุดม  รินคำ/ เจ้าของ)  สิทธิบัตรจีน CN1130520, CN137047, CN1180559, CN1113789, CN1245707

 

******** ราคา 800 บาท 

******** สั่งซื้อสินค้า โทร 093-151-2441 

****** Facebook : herborgthailand page      Line@zfz2511c

 

สอบถามเพิ่มเติม >> E-mail : herborgthailand@gmail.com