ภาษา : 
  


แผลไฟไหม้และน้ำร้อนลวก


 แผลไฟไหม้ คือ แผลบริเวณผิวหนังและร่างกายที่เกิดจากความร้อนและเปลวไฟเผาทำลายเซลล์เนื้อเยื่อตามร่างกายบริเวณต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากเปลวไฟในครัวเรือนในขณะประกอบอาหาร เกิดไฟไหม้อาคารบ้านเรือน หรือการเกิดอัคคีภัยขนาดใหญ่ โดยทั่วไป ผิวหนังของมนุษย์สามารถทนต่อความร้อนที่อุณหภูมิ 44 องศาเซลเซียสได้เป็นเวลานานกว่า 6 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้น หรือระยะเวลายาวนานที่สัมผัสความร้อน ย่อมมีโอกาสสร้างความเสียหายแก่ร่างกายและผิวหนังได้มากขึ้นไปด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ผู้ป่วยอาจเกิดแผลในลักษณะเดียวกันได้ จากการสัมผัสกับแสงแดดจ้าเป็นเวลานาน สัมผัสไอร้อน ของเหลวหรือวัตถุที่มีความร้อนสูง และสารเคมีที่เป็นอันตรายบางชนิด และเมื่อเกิดแผลไฟไหม้ ผู้ป่วยควรได้รับการปฐมพยาบาลตามระดับความรุนแรงของอาการ หรือควรนำตัวผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาทันที
 

แผลไฟไหม้จะปรากฏอาการตามระดับความรุนแรงและความลึกที่เซลล์ผิวหนังถูกทำลายไป ดังนี้

  • แผลไฟไหม้ระดับที่ 1 เกิดความเสียหายที่ผิวหนังชั้นนอก อาจทำให้เกิดรอยแดง รู้สึกแสบร้อน ผิวบริเวณนั้นอาจลอกออกเป็นเนื้อสีชมพูที่ปกคลุมด้วยสารเหลวชื้น หรือกลายเป็นสีขาวเมื่อถูกสัมผัส อาจเกิดความเจ็บปวด แต่ไม่เกิดเป็นแผลพุพอง
  • แผลไฟไหม้ระดับที่ 2
    • แบบแรก เกิดความเสียหายที่ผิวหนังชั้นนอกและผิวหนังชั้นในบางส่วน หากเป็นผิวหนังชั้นนอก มักทำให้เกิดอาการเจ็บปวด ผิวหนังบริเวณนั้นอาจเป็นสีแดง หรืออาจลอกออกเป็นแผลแฉะชื้น มีตุ่มน้ำพอง แต่ยังมีขนติดอยู่ที่ชั้นผิวหนังตามปกติ
    • แบบที่สอง เป็นความเสียหายบริเวณผิวหนังชั้นในส่วนที่อยู่ถัดลงไป แผลไฟไหม้่อาจทำให้เกิดความเจ็บปวดได้ หรือไม่เกิดความเจ็บปวดหากปลายประสาทในชั้นผิวถูกทำลาย โดยอาจเป็นแผลแฉะชื้น หรือเป็นแผลแห้ง ๆ หากต่อมเหงื่อถูกทำลาย ในขณะที่แผลไฟไหม้ในระดับนี้ มักทำให้เส้นขนบนผิวหนังถูกทำลายไปด้วย
  • แผลไฟไหม้ระดับที่ 3 เกิดความเสียหายทั้งผิวหนังชั้นนอกและผิวหนังชั้นใน เป็นแผลไฟไหม้ระดับรุนแรง ที่ทำให้ปลายประสาท เส้นเลือดขนาดเล็ก รูขุมขน และต่อมเหงื่อถูกทำลาย หรืออาจเกิดความเสียหายลึกลงไปถึงเนื้อเยื่อไขมัน กล้ามเนื้อ และกระดูกได้ แผลจะไม่ทำให้รู้สึกเจ็บปวด ไม่รับรู้สัมผัส ผิวหนังกลายเป็นสีขาว หรือไหม้เกรียมดำ และอาจมีลักษณะเป็นเหมือนหนังแห้ง ๆ
  • Cr. https://www.pobpad.com/แผลไฟไหม้