ภาษา : 
  


โรคเบาหวาน


 โรคเบาหวานอยู่ในกลุ่มโรค NCDs (Non-communicable Diseases) หมายถึงกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ซึ่งไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ติดต่อกันไม่ได้ แต่สาเหตุโรคเบาหวานเกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อร่างกาย ส่วนใหญ่คือพฤติกรรมเสี่ยง เช่น กินอาหารรสจัด ปล่อยให้ร่างกายอ้วน ไม่ออกกำลังกาย ดื่มเหล้า สูบบุหรี่จัด เครียดจัด เป็นต้น ซึ่งโรคเบาหวานจัดเป็นโรคที่มีความรุนแรงอันดับต้นๆ หากควบคุมโรคเบาหวานไม่ได้ ก็มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนตามมาอีกมากเช่น หลอดเลือดหัวใจตีบ อัมพฤกษ์ อัมพาต ปลายประสาทเสื่อม จอตาเสื่อม ไตเสื่อม จนถึงขั้นเสียชีิวิตได้

 โรคเบาหวานเกิดจากภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดสูงกว่าปกติ คือสูงเกินกว่า 126 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (วัดหลังจากอดอาหารนานกว่า 8 ชั่วโมง หรือเมื่อมีอาการของโรค) ซึ่งเกิดจากความบกพร่องของการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินร่วมกับร่างกายที่ดื้อต่อการออกฤทธิ์ของฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้ฮอร์โมนอินซูลินทำงานได้ไม่เต็มที่ เพราะอินซูลินมีหน้าที่สำคัญในการทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเป็นปกติ

Cr.https://www.amarinbooks.com