ภาษา : 
  


ความเป็นมาของ เฮอร์บอร์ก(ไทยแลนด์)


ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์เฮอร์บอร์ก

 

                จุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์เฮอร์บอร์เกิดจากประสบการณ์ตรงที่เคยเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ต่อมน้ำเหลือระยะที่ 3 ของคุณอัมพร รินคำ อดีตผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านร้องเม็ง ต. หนองแหย่ง อ. สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้นป่วยด้วยโรคมะเร็งร้าย คุกคามชีวิตจนไม่สามารถทำงานได้ ต้องออกมาพักรักษาตัวที่บ้าน ภายหลังการเข้ารับการรักษาตัวด้วยวิธีเคมีบำบัด เป็นครั้งที่สอง ปรากฏว่าสภาพร่างกายขณะนั้นอ่อนแอ จนแทบเป็นผู้ป่วยสิ้นหวัง ไม่สามารถทำงานและใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ต้องเก็บตัวอยู่ภายในบ้านพักสร้างความสะเทือนใจให้แก่คนรอบข้างเป็นอย่างยิ่ง

 

                จนเมื่อปี พ.ศ 2541 ได้รับข้อมูลงานวิจัยของทีมวิจัยพลูคาวของไทย ที่ทำการศึกษา สมุนไพรพลูคาวในการนำเอาใบสดมาให้ผู้ป่วยติดเชื้อภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ (H.I.V) เคี้ยวกิน พบว่า สามารถรักษาอาการ อาการแผลในปาก และ โรคฉวยโอกาสได้เป็นอย่างดี จึงเริ่มจุดประกายความหวังให้กับคุณอัมพรซึ่งป่วยหนักอยู่ในขณะน้ัน จนกระทั่งเมื่อทีมแพทย์จากมหาวิทยลัยเชียงใหม่ ได้นำตัวอย่างน้ำหมักสมุนไพรพลูคาว จากวัดถ้ำผาปล่อง อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ มาตรวจวิเคราะห์และพบว่า มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย หลายชนิด ที่สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้ดี จึงได้นำข้อมูลดังกล่าว มาต่อยอดและ ทดลองทำหมักน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพรพลู คาวเพื่อรับประทานเอง ปรากฏว่า ผลจากการรับประทาน น้ำหมักคาวตองที่ผลิตเอง คุณอัมพร แข็งแรงขึ้น จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ และเมื่อกลับไปตรวจวัดค่ามะเร็ง ปรากฏว่าไม่พบค่ามะเร็งในเลือดตัวอย่างจึงเป็นแรงบันดาลใจให้คิดผลิตน้ำสกัดสมุนไพรพลูคาวออกมาจำหน่าย ให้กับผู้บริโภคทั่วไทย ในชื่อของ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม คาวตองแม็กซ์ และ โกลด์ แม็กซ์ ภายหลังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาในรูปอาหารเสริม ในชื่อของผลิตภัณฑ์ เฮอร์บอร์ก จนถึงปัจจุบัน