ภาษา : 
 


สมุนไพรพลูคาว (คาวตอง)


    

  

  พลูคาว(ตอนที่ 2)

สรรพคุณของพลูคาว  จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ทั่วโลก โดยเฉพาะในบทความชื่อ ข้อมูลล่าสุดทางเภสัชวิทยาของพลูคาวชื่อ A current update on the phytopharmacological aspects of Houttuynia cordata Thunb.  บทความใน PubMed เขียนโดย Manish Kumar, Satyendra K. Prasad, และ S. Hemalatha ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Pharmacognosy Review ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2557 และในเว็บไซด์ NCBI ที่ผมนำออกมาจากเว็บไซด์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2562 พอสรุปสรรพคุณทางเภสัชวิทยาได้ดังนี้

1. ยับยั้งอาการแพ้รุนแรง(Anaphylactic inhibitory activity)  สารสกัดพลูคาวด้วยน้ำ เมื่อป้อนให้หนูกินจะช่วยยับยั้งการแพ้รุนแรงทั้งตัวของหนูที่ทดลองกระตุ้นการแพ้จากสารประกอบชื่อ 48/40 ได้ และป้องกันการแพ้เฉพาะที่(passive cutaneous anaphylaxis-PCA) จากการกระตุ้นด้วย anti-dinitrophenyl(DNP) ที่ไปกระตุ้น IgE ในหนูได้ด้วย นอกจากนี้พลูคาวยังลดการสลายตัวของ mast cell ของหนูที่ถูกกระตุ้นด้วยสารประกอบชื่อ 48/80 ยิ่งไปกว่านั้น สารสกัดพลูคาวยังช่วยยับยั้งการปลดปล่อยสารแอนตี้ฮีสตามีน สารที่ทำให้แพ้ และการดูดกลับของแคลเซียมของ mast cell ของหนู(RPMC) ที่ถูกกระตุ้นด้วยสารประกอบ 48/80 หรือ anti-DNP IgE ได้ โดยฤทธิ์มากน้อย เป็นปฏิภาคโดยตรงกับขนาดที่ใช้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีรายงานอื่นๆที่แสดงว่าสารสกัดพลูคาวด้วยน้ำ อาจช่วยในการรักษาการแพ้รุนแรงที่มีต้นตอมาจาก mast cell หลั่งสารแพ้ได้ 

Disclaimer : 

บทความทั้งหมดข้างต้นนี้  เป็นความเห็นส่วนตัวของผม เว้นเสียแต่จะเขียนเป็นอย่างอื่นไว้ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีงานวิจัยใหม่ๆในอนาคตได้ เช่นเดียวบทความของผู้เขียนก่อนหน้านี้

ข้อมูลในบทความที่เขียนไว้นี้ ไม่ได้มุ่งหวังให้ใช้แทนคำแนะนำของแพทย์ แต่ต้องการแบ่งปันข้อมูลจากประสบการณ์โดยตรง ที่ได้ค้นคว้าและทำวิจัย โดยมุ่งหวังให้ท่านได้ใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์และปรึกษาแพทย์ประจำตัว ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ในการดูแลสุขภาพของท่านเอง  ข้อมูลข้างต้น ผมอนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อโดยไม่มีการตัดต่อให้เสียเนื้อหาความสำคัญไป................. (เภสัชกร อุดม รินคำ .....21 มีนาคม 2562)  

ที่มา : 

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3931198/