ภาษา : 
 


การกระทุ้ง


                   เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ ผมอยากให้ท่านที่กำลังดื่ม กิน หรือสนใจในการใช้สมุนไพร โดยเฉพาะสมุนไพรคาวตองที่ผลิตโดยกรรมหมักชีวภาพและทำเป็นผงแห้งโดยวิธีพิเศษ ซึ่งในบทความนี้จะขอเรียก “คาวตองแคปซูล” และสมุนไพรคาวตองที่ผลิตโดยกรรมวิธีการหมักชีวภาพและเพิ่มกรรมวิธีพิเศษบางประการเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งก็จะขอเรียกว่า “คาวตองชนิดน้ำ” ก็แล้วกันนะครับ ในขณะที่ท่านใช้สมุนไพรคาวตองทั้งแบบแคปซูลและแบบน้ำ ที่ส่วนใหญ่มักเกิดการกระทุ้ง ท่านจะปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้สามารถทนอยู่กับการกระทุ้งได้ตลอด จนอาการป่วยที่ท่านเป็นอยู่ดีขึ้น พร้อมกับร่างกายกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่ง

                  วันนี้จะขอนำเอาเรื่องการกระทุ้ง ที่เล่ากี่ครั้งก็ยังทันสมัยเสมอสำหรับพวกเราที่ทำงานเกี่ยวกับคาวตองฯหรือพลูคาวฯ.................“การกระทุ้ง” ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Healing Crisis บางแห่งเรียกว่า “ภาวะซ่านพิษ” จากบทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย์รุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล เรื่องยาเขียว ยาไทยใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก มีข้อความหนึ่งที่เขียนถึงคำว่ากระทุ้งดังนี้ “ ยาเขียวเป็นตำรับยาไทย ตามองค์ความรู้ของแพทย์แผนไทย หรือหมอพื้นบ้าน ที่มีการใช้กันมานานหลายทศวรรษ และเป็นตำรับที่ยังมีการผลิตขายทั่วไปตราบจนปัจจุบัน ประชาชนทั่วไปในสมัยก่อนจะรู้จักวิธีการใช้ยาเขียวเป็นอย่างดี กล่าวคือ มักใช้ยาเขียวในเด็กที่เป็นไข้ออกผื่น เช่น หัด อีสุกอีใส เพื่อกระทุ้งให้พิษไข้ออกมา เป็นผื่นเพิ่มขึ้น และหายได้เร็ว” ซึ่งจะเห็นได้ว่า คำว่า กระทุ้งเป็นคำที่ใช้ในวงการยาของไทยมาแต่โบราณ ในเอกสารข้อมูลที่เขียนเกี่ยวกับการกระทุ้งในต่างประเทศก็กล่าวถึงการกระทุ้งไว้มากมายเช่น บทความชื่อ “การเข้าใจการกระทุ้ง- Understanding the Healing Crisis ” เขียนโดย Dr. Ginger Chalford, Ph.D ที่กล่าวว่า “โดยธรรมชาติ การกระทุ้งเป็นสิ่งปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในร่างกายที่จะหาวิธีเข้าถึงสุขภาพที่ดีให้ได้โดยการขับของที่ไม่ดีออกจากร่างกาย เรามีความสามารถที่จะได้รับวิธีการที่จะขจัดของไม่ดีออกจากร่างกาย ม่เกี่ยวกับว่าขณะนี้ร่างกายเราจะเป็นปกติหรือมีสุขภาพไม่ดี แต่ในขณะนั้น ร่างกายต้องก้าวผ่านกรรมวิธรการขจัดพิษเพื่อบรรลุถึงจุดที่มีสุขภาพดีให้ได้”

   กรรมวิธีการขจัดมักถูกเรียกว่าเป็นการกระทุ้ง(Healing Crisis) 

                ซึ่งเมื่อการขับออกได้เริ่มต้นขึ้นมันอาจเกิดขึ้นอย่างเบาบางหรือรุนแรงก็ได้ทั้งนั้น เพื่อการนำเอาสุขภาพที่ดีของเราคืนมาให้ได้ ในขบวนการกระทุ้งที่เกิดขึ้น ระบบการทำงานทุกส่วนของร่างกายจะออกมาทำงานพร้อมเพรียงกันเพื่อขับสารพิษออกแล้วเริ่มขั้นตอนการสร้างทดแทนใหม่อีกครั้งหนึ่ง เนื้อเยื่อเก่าถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อใหม่ อาการเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นเมื่อร่างกายพยายามกระทุ้งโรคแต่ไม่สามารถเป็นไปตามขั้นตอนได้จะด้วยสาเหตุใดๆหรือหลายสาเหตุก็ตาม ในขบวนการกระทุ้งระบบของร่างกายจะถูกปิดกั้นชั่วขณะกลายเป็นเสมือนเขื่อนที่กักสารพิษรอเวลาแตกทะลักออกมา ซึ่งจะแตกต่างจากการขับถ่ายที่ระบบของร่างกายจะไม่ถูกปิดกั้นโดยจะขับออกถ่ายออกอย่างเสรี บางครั้งการกระทุ้งจะรุนแรงกว่าอาการของโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ก่อน แต่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นของการกระทุ้ง ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว การกระทุ้งมักจะเป็นการรื้อฟื้น หรือเตือนความทรงจำอาการของโรค ที่เคยเป็นมาในอดีตที่คนมักจะลืมอาการขณะป่วยไปแล้ว และนำเอาสิ่งที่เคยเกิดขึ้น มาเปิดการแสดงให้เราเห็นชัดๆ ในขณะเกิดการกระทุ้ง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ระบบของร่างกาย ที่กำลังทำงานได้ปฏิบัติงาน บอกออกมาจากอดีตให้เสร็จสิ้นไปตามบท หรือภาพที่ฉายให้เห็นในการแสดงประมาณนั้นน่ะครับ โดยสิ่งที่สามารถมองเห็นหรือรับรู้การกระทุ้งได้ก็มี อาการผื่นแพ้พุพองโผล่ขึ้นตามผิวหนัง คลื่นไส้ ปวดหัว ง่วงนอน อ่อนเพลียผิดปกติ ท้องผูก ท้องร่วง ถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะมีเลือดออกมา รู้สึกเย็นที่หัวและหน้าอก ติดเชื้อในหู ตุ่มหนองพุพองที่ผิวหนังหรืออาการอื่นๆ ที่ร่างกายใช้ขับสารพิษออก เวลาของการกระทุ้งอาจเป็นอยู่ประมาณ 3 วัน แต่หากร่างกายของผู้ป่วยมีกำลังน้อย การกระทุ้งอาจยาวไปเป็นหลายสัปดาห์ ร่างกายผู้ที่เกิดการกระทุ้ง ต้องการของเหลวโดยเฉพาะน้ำเป็นจำนวนมาก เพื่อนำพาสารพิษออกไป ในขณะเดียวกัน ก็เป็นเวลาที่ต้องพักให้มาก สงบจิตใจหรือความรู้สึกต่างๆ ตลอดจนควบคุมการเคลื่อนไหว ตลอดช่วงที่มีการกระทุ้งอย่างสงบ หากจะนึกตามภาษากำลังภายในของจีน ก็พอเทียบได้กับสำนวนที่ว่า “ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว” นั่นเอง การสงบทั้งร่างกายและจิตใจ จะทำให้พลังชีวิตของเรา ได้มีโอกาสในการทำงาน มากกว่าการที่ร่างกายเคลื่อนไหววุ่นวาย หรือโวยวายตลอดเวลา โดยปกติแล้วการกระทุ้งเพียงครั้งเดียว อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้โรคหายขาด คนที่กักโรคไว้จนป่วยเรื้อรัง จำเป็นต้องผ่านการกระทุ้งหลายรอบ ซึ่งการกระทุ้งแต่ละรอบก็จะช่วยให้อาการดีขึ้นเรื่อยๆ     ต้องใช้เวลามากพอ สำหรับการกระทุ้งเอาโรคเรื้อรังออกมาให้หมด ซึ่งเปรียบเหมือนการแกะหัวหอมออกมาทีละชั้น การกระทุ้งอาจรุนแรงในบางโรค ที่เป็นเรื้อรังมานานโดยเฉพาะโรคมะเร็ง ตับอักเสบ  งูสวัด การติดเชื้อไวรัสหรือปอดบวม เป็นต้น

              มีบ่อยครั้ง ที่ผู้ป่วยจะเกิดการกระทุ้งเริ่มต้น ในขณะที่เขารู้สึกดีและมีกำลังมากๆ ร่างกายทุกส่วนก็จะเริ่มปฏิบัติงานในขบวนการกระทุ้ง คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่ามีพละกำลังมาก ขณะขบวนการกระทุ้งเริ่มต้นขึ้น จนกว่าสารพิษทั้งหลาย ได้ถูกเทพรวดลงไปในกระแสเลือด เพื่อเตรียมขับออกจากร่างกาย ให้ท่านปล่อยร่างกายทำงานขับพิษไปอย่างช้าๆ  ....ตามที่ระบบทั้งหลายต้องการขับสารพิษ แล้วท่านจะค่อยๆดีขึ้นเอง ในกรณีที่เกิดกระทุ้งรุนแรง การกระทุ้งอาจเกิดบ่อยๆหลายครั้งจนในที่สุด ก็ผ่านพ้นไปได้ และร่างกายก็จะกลับมาเป็นปกติ ก็ต้องคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ เป็นเรื่องปกติของการกระทุ้ง อย่าขุ่นเคืองและมีอารมณ์โกรธแค้น แล้วมีความคิดไปต่อต้านมัน ให้คิดตลอดเวลาว่า “ใช้ความสงบ สยบความเคลื่อนไหว” ในระหว่างการกระทุ้ง และให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อรอรับกับการที่จะต้องถ่ายอุจจาระเสมอ เรื่องนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก มีคำพูดที่มักพูดกันในวงการแพทย์เสมอว่า “สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้” หากมีท้องผูก ก็ให้ใช้ยาระบายสมุนไพรธรรมชาติ ช่วยเสริมขบวนการกระทุ้งด้วย จำไว้เสมอว่าการกระทุ้งมีคุณค่ามาก ที่เราจำเป็นต้องฝ่าผ่านมันไปให้ได้

การกระทุ้ง เป็นภาวะคล้ายการเจ็บป่วย หรือรุนแรงมากกว่า มันเกิดจากกรรมวิธีที่ร่างกายรักษาตัวเอง ผ่านการขับสารพิษออกจากร่างกาย ซึ่งการกระทุ้ง เป็นขบวนการย้อนกลับของการบาดเจ็บ แผล การติดเชื้อและการเสียสมดุล ที่เกิดมาเป็นระยะเวลายาวนานของร่างกาย แม้ว่าการกระทุ้งจะทำให้เกิดอาการไม่ค่อยสบายตัวขึ้น แต่การกระทุ้งเป็นเรื่องสำคัญ และมันเป็นสัญญานที่ดีที่แสดงว่า ร่างกายกำลังใช้พลังชีวิตในการรักษาตัวเองอยู่ อาการกระทุ้งที่พบทั่วๆไปก็มี ปวดหัว หน้าแดง ผื่นหรือฝีขึ้นที่ผิวหนัง มีไข้ คลื่นไส้ ปวดตามข้อ มึนงง อ่อนเพลียแปลกๆ นอนไม่หลับ แน่นหน้าอก อารมณ์พลุ่งพล่าน ซึมเศร้า กระวนกระวาย ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ ท้องผูก ท้องเดิน ร้อนวูบวาบที่หน้า เหงื่อออกตอนกลางคืน และอาการอื่นๆคล้ายไข้หวัดหรือหวัดใหญ่ การกระทุ้งมักเป็นการย้อนรอยของโรคที่ฝังในร่างกายมานานในอดีตเหมือนเป็นปฏิกริยาย้อนกลับ ซึ่งทำให้โรคที่เคยเป็นมาแต่อดีต ได้ย้อนกลับมาระดมกำลังทำร้ายร่างกายของเราใหม่ เนื่องจากร่างกายขับพิษ ที่โรคดังกล่าวที่ได้เก็บสะสมมันไว้ ในขบวนการเกิดโรคอย่างยาวนานนั้นออกมา ตามอวัยวะที่ทำหน้าที่ขับถ่ายอย่างเข้มข้น อาการกระทุ้งที่เป็นอาจรุนแรงมากกว่าการกระทุ้งปกติ หากเป็นการกระทุ้งที่เกิดขึ้นกับโรคร้ายแรงที่เคยเป็นมาก่อนเช่น การกระทุ้งของโรคมะเร็ง ตับอักเสบ  งูสวัด การติดเชื้อไวรัสหรือปอดบวม เป็นต้น

                    จำไว้เสมอว่า อาการกระทุ้งแปลกๆที่เกิดจากการกระทุ้ง มักจะเข้มข้นรุนแรงกว่าอาการของโรคที่เกิดขึ้น หรือกำลังรักษาอยู่ แต่การกระทุ้งเป็นเรื่องชั่วคราว และเป็นการปูเส้นทางไปสู่สุขภาพที่จะสร้างขึ้นใหม่ ซึ่งขบวนการกระทุ้ง มักคงอยู่ราว 2-3 วันแต่ก็อาจยาวนานได้หลายสัปดาห์ บางทีอาจมีการกระทุ้งหลายรอบ จนกว่าโรคจะหายไปได้ ซึ่งมักเกิดในกรณีโรคที่ร้ายแรงเช่นมะเร็ง ลิ้นหัวใจรั่วเป็นต้น โดยในขณะที่เกิดขบวนการกระทุ้งขึ้น ระบบมากมายของร่างกาย จะทำงานร่วมกันเพื่อขจัดของเสียและพิษออกไป และเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปได้เสียครั้งหนึ่งแล้ว ร่างกายก็จะมีสุขภาพดีกว่าและแข็งแรงกว่าเดิมเสมอ เมื่อต้องการการลดอาการกระทุ้งลง เพราะทนอาการไม่ไหวหรือเกิดการกระทุ้งที่รุนแรงมาก ก็ให้ดื่มน้ำมากๆ หรือนอนพักมากๆ เพื่อเจือจางสารพิษที่ถูกขับออกจากร่างกาย หรือการนอนก็จะเป็นการลดความเร็วของการขับสารพิษลง ขอให้นึกเสมอว่าการกระทุ้งเป็นสิ่งที่ดี แม้ว่ามันจะทำให้คุณรู้สึกแย่ แต่มันคือสัญญานบอกถึงภาวะที่กำลังขับสารพิษ สิ่งสกปรก และความไม่สมดุล ออกจากร่างกาย การกระทุ้งบอกให้เรารู้ว่าการสร้างสุขภาพดีและความแข็งแกร่งเดินมาถูกทางแล้ว มีประโยคปลอบใจประโยคหนึ่ง หากนึกถึงเรื่องการกระทุ้งให้คิดถึงคำพูดสั้นๆว่า “ไม่ปวดไม่ได้ผล” 

 

http://www.upwardquest.com/healing-crisis.html